Instytut Działań Twórczych

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, poprzez wszelkie przejawy aktywności obywatelskiej w duchu zrównoważonego rozwoju:

A w szczególności:

 • Promowanie polskich tradycji narodowych z uwzględnieniem wielokulturowych tradycji dawnej Polski
 • Budowanie więzi regionalnych poprzez kształtowanie przywiązania do małej ojczyzny
 • Wspieranie twórczych inicjatyw lokalnych w dziedzinie popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego.
 • Kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych odbiorców kultury i sztuki.
 • Wspieranie inicjatyw kształtujących lokalną politykę kulturalną.
 • Tworzenie autorskich rozwiązań wykorzystujących techniki kreatywne i pedagogikę cyrku promujące wyrażanie ekspresji twórczej młodzieży i dorosłych.

 

Przedsięwzięcia: Warsztaty twórcze „Edukatorzy kultury”, cykle warsztatów czytelniczych „Kot Piotrek- zabawa z książką” , warsztaty technik cyrkowych, warsztaty odtwórstwa historycznego „Słowiańska Inspiracja”, warsztaty edukacji regionalnej i historycznej cykl „Historia Łodzi dla dzieci” i „Baśnie u Fabrykanta”. Fundacja jest członkiem Łódzkiej Federacji Organizacji Pozarządowych zajmując się obszarem współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz Inicjatywy Kulturalni w Łodzi gdzie współtworzy platformę porozumienia pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury i przedstawicielami mediów lokalnych i biznesu.

 

Beneficjenci: dzieci, młodzież i dorośli ze szczególnym uwzględnieniem grup zawodowych: nauczycieli i bibliotekarzy.

 

Obszary działania:

Edukacja kulturalna, Edukacja regionalna i historyczna pedagogika cyrku, promocja kultury, promocja twórczości, stwarzanie przestrzeni dla kreatywności, kształtowanie odbiorców kultury i sztuki, polityka kulturalna.

AutorData modyfikacjiNotatka
IDT2014-09-25 12:39:12

Instytut Działań Twórczych

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, poprzez wszelkie przejawy aktywności obywatelskiej w duchu zrównoważonego rozwoju:

A w szczególności:

 • Promowanie polskich tradycji narodowych z uwzględnieniem wielokulturowych tradycji dawnej Polski
 • Budowanie więzi regionalnych poprzez kształtowanie przywiązania do małej ojczyzny
 • Wspieranie twórczych inicjatyw lokalnych w dziedzinie popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego.
 • Kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych odbiorców kultury i sztuki.
 • Wspieranie inicjatyw kształtujących lokalną politykę kulturalną.
 • Tworzenie autorskich rozwiązań wykorzystujących techniki kreatywne i pedagogikę cyrku promujące wyrażanie ekspresji twórczej młodzieży i dorosłych.

 

Przedsięwzięcia: Warsztaty twórcze „Edukatorzy kultury”, cykle warsztatów czytelniczych „Kot Piotrek- zabawa z książką” , warsztaty technik cyrkowych, warsztaty odtwórstwa historycznego „Słowiańska Inspiracja”, warsztaty edukacji regionalnej i historycznej cykl „Historia Łodzi dla dzieci” i „Baśnie u Fabrykanta”. Fundacja jest członkiem Łódzkiej Federacji Organizacji Pozarządowych zajmując się obszarem współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz Inicjatywy Kulturalni w Łodzi gdzie współtworzy platformę porozumienia pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury i przedstawicielami mediów lokalnych i biznesu.

 

Beneficjenci: dzieci, młodzież i dorośli ze szczególnym uwzględnieniem grup zawodowych: nauczycieli i bibliotekarzy.

 

Obszary działania:

Edukacja kulturalna, Edukacja regionalna i historyczna pedagogika cyrku, promocja kultury, promocja twórczości, stwarzanie przestrzeni dla kreatywności, kształtowanie odbiorców kultury i sztuki, polityka kulturalna.